திருக்குறள் 11-20 : வான்சிறப்பு

திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் 11-20 நீத்தார் பெருமை

அறத்துப்பால்: Kural 11-20, திருக்குறள் 11-20 | நீத்தார் பெருமை | Thirukkural | The Blessing of Rain | kadavul vazhthu

மேலும் படிக்க

திருக்குறள் 1-10 : கடவுள் வாழ்த்து

Kural 1-10, திருக்குறள் 1-10 | கடவுள் வாழ்த்து | Thirukkural | The Praise of God | kadavul vazhthu

அறத்துப்பால்: Kural 1-10, திருக்குறள் 1-10 | கடவுள் வாழ்த்து | Thirukkural | The Praise of God | kadavul vazhthu

மேலும் படிக்க