நேர்மை வளையுது

பாரதிதாசன்

தொழிலாச்சு – உலகம்கொள்ளை யடிப்பவர்க்குநிழலாச்சு!வறுமைக்கு மக்கள்நலம்பலியாச்சு – எங்கும்வஞ்சகர் நடமாடவழியாச்சு! சோகச் சுழலிலேஏழைச் சருகுகள்சுற்றுதடா – கண்ணீர்கொட்டுதடாமோசச் செயலாலேமுன்னேற்றம் கண்டோரின்ஆசைக்கு நீதிஇரையாகுதடா – அன்பைஅதிகார வெள்ளம்கொண்டுபோகுதடா (சோக) பழந்துணி அணிந்தாலும்பசியாலே இறந்தாலும்பாதை தவறாதபண்பு உள்ளம்இருந்தநிலை மறந்துஇழுக்கான குற்றம்தன்னைப்புரிந்திட லாமென்றுதுணியுதடா – நேர்மைபொல்லாத சூழ்நிலையால்வளையுதடா

மேலும் படிக்க

புது நாளினை எண்ணி உழைப்போம்

பாரதிதாசன்

சும்மா கெடந்த நிலத்தைக் கொத்திச்சோம்பலில்லாமே ஏர் நடத்திகம்மாக் கரையை ஒசத்திக்கட்டிகரும்புக் கொல்லையில் வாய்க்கால் வெட்டிசம்பாப் பயிரைப் புடுங்கி நட்டுத்தகுந்த முறையில் தண்ணீர் விட்டு நெல்லு வெளைஞ்சிருக்கு – வரப்பும்உள்ளே மறைஞ்சிருக்கு மண்ணைக் கிளறிக் குழியமைச்சுவாழைக் கன்னுகளை ஊடாலே வச்சுதண்ணி பெற அக்களை பறிச்சுச்சந்திர சூரியர் காண ஒழைச்சுஒண்ணுக்கு பத்தாக் கிளைவெடிச்சுகண்ணுக் கழகா நிண்ணு தழைச்சு இலை விரிஞ்சிருக்கு – காய்க்குலை சரிஞ்சிருக்கு பெண்: வாழை நிலைக்குது சோலை தழைக்குதுஏழைகளுக்கதில் என்ன கிடைக்குது? கூழைக் குடிக்குது; நாளைக் கழிக்குதுஓலைக் குடிசையில் ஒட்டிக் கிடக்குதுகாடு வெளைஞ்சென்ன மச்சான் – உழைப்போர்க்குகையுங்காலுந்தானே மிச்சம்? ஆண்: நாடு செழிச்சிட மாடா ஒழைச்சவன்நாத்துப் பறிச்சவன், ஏத்தம் எறைச்சவன்மூடாத மேனியும் ஓடா எளச்சவன்போடா விதைகளும் போட்டு வளர்த்தவன்அரை வயித்து கஞ்சி குடிக்கிறான் – சிலநாள்அதுவுங் கிடைக்காமத் துடிக்கிறான் பெண்: மாடா உழைச்சவன் வீட்டினிலே – பசிவந்திடக்…

மேலும் படிக்க

திருப்பள்ளி யெழுச்சி

பாரதிதாசன்

நற்பெரு மார்கழி மாதமோர் காலைநமதுநற் பாரதி யாரோடு நாங்கள்பொற்பு மிகும்மடு நீரினில் ஆடிடப்போகும் வழியினில் நண்பர் ஒருவரைப்பெற்ற முதுவய(து) அன்னையார் ஐயரேபீடு /தரும்”திருப்/பள்ளி/யெழுச்சி”தான்/சொற்றிறத்தோடுநீர் பாடித் தருகெனத்தூய்மைக் கவிஞரும் சென்றனர் ஒப்பியே நீல மணியிருட் காலை அமைதியில்நெஞ்சு குளிரும் நெடுமரச் சாலையின்கோல நடையிற் குதிக்கும் மகிழ்ச்சியால்,கோரி உடன்வரும் நண்பர்கள் மத்தியில்,காலை மலரக் கவிதை மலர்ந்ததுககன முழுமையும் தேனலை பாய்ந்ததுஞானப் பொழுது புலர்ந்த தென் றார்ந்தநல்ல தமிழ்க்கவி நாமடைந் தோமே.

மேலும் படிக்க

அழகின் சிரிப்பு

பாரதிதாசன்

சிறுகுழந்தை விழியினிலே ஒளியாய் நின்றாள்;திருவிளக்கில் சிரிக்கின்றாள்; நாரெடுத்துநறுமலரைத் தொடுப்பாளின் விரல் வளைவில்நாடகத்தைச் செய்கின்றாள்! அடடே, செந்தோள்புறத்தினிலே கலப்பையுடன் உழவன் செல்லும்புதுநடையில் பூரித்தாள்; விளைந்த நன்செய்நிறத்தினிலே என்விழியை நிறுத்தினாள்; என்நெஞ்சத்தில் குடியேறி மகிழ்ச்சி செய்தாள்!

மேலும் படிக்க

பாரதி பற்றி பாரதிதாசன்

பாரதிதாசன்

பைந்தமிழ்த் தேர்ப்பாகன் அவனொருசெந்தமிழ்த் தேனீ, சிந்துக்குத் தந்தை!குவிக்கும் கவிதைக்குயில்! இந்நாட்டினைக்கவிழ்க்கும் பகையைக் கவிழ்க்கும் கவிமுரசு!நீடுதுயில் நீக்கப்பாடி வந்த நிலா!காடு கமழும் கற்பூரச் சொற்கோ!கற்பனை ஊற்றாம் கதையின் புதையல்!திறம்பட வந்த மறவன், புதியஅறம்பாட வந்த அறிஞன், நாட்டிற்படரும் சாதிப்படைக்கு மருந்து!மண்டும் மதங்கள் அண்டா நெருப்பவன்!அயலார் எதிர்ப்புக் கணையா விளக்கவன்!என்னென்று சொல்வேன், என்னென்று சொல்வேன்!தமிழால், பாரதி தகுதி பெற்றதும்தமிழ், பாரதியால் தகுதி பெற்றதும்எவ்வாறென்பதை எடுத்துரைக்கின்றேன்.

மேலும் படிக்க

படைத் தமிழ்

பாரதிதாசன்

இருளினை, வறுமை நோயைஇடருவேன்; என்னுடல் மேல்உருள்கின்ற பகைக்குன்றைநான் ஒருவனே உதிர்ப்பேன்;நீயோ கருமான்செய் படையின் வீடு;நான் அங்கோர் மறவன்! கண்ணற்பொருள்தரும் தமிழே!நீ ஓர் பூக்காடு; நானோர் தும்பி!

மேலும் படிக்க

தமிழை என்னுயிர் என்பேன்

பாரதிதாசன்

கனியிடை ஏறிய சுளையும் – முற்றல்கழையிடை ஏறிய சாறும்பனிமலர் ஏறிய தேனும் – காய்ச்சுப்பாகிடை ஏறிய சுவையும்நனிபசு பொழியும் பாலும் – தென்னைநல்கிய குளிரிள நீரும்இனிய என்பேன் எனினும் – தமிழைஎன்னுயிர் என்பேன் கண்டீர்.

மேலும் படிக்க

ஆற்றுநடை

பாரதிதாசன்

நோய் தீர்ந்தார், வறுமை தீர்ந்தார்,நூற்றுக்கு நூறு பேரும்!ஓய்வின்றிக் கலப்பை தூக்கிஉழவுப்பண் பாடலானார்!சேய்களின் மகிழ்ச்சி கண்டுசிலம்படி குலுங்க ஆற்றுத்தாய் நடக்கின்றாள், வையம்தழைகவே தழைக்க வென்றே!

மேலும் படிக்க

நீலவான் ஆடைக்குள்

பாரதிதாசன்

நீலவான் ஆடைக்குள் உடல் மறைத்து,நிலாவென்று காட்டுகின்றாய் ஒளி முகத்தைக்கோல முழுதும் காட்டிவிட்டால் காதற்கொள்ளையிலே இவ்வுலகம் சாமோ? – வானச்சோலையிலே பூத்ததனிப் பூவோ நீதான்!சொக்கவெள்ளிப் பாற்குடமோ, அமுத ஊற்றோ!காலைவந்த செம்பரிதி கடலில் மூழ்கிக்கனல்மாறிக் குளிரடைந்த ஒளிப்பிழம்போ!

மேலும் படிக்க

ஒத்துண்ணல்

பாரதிதாசன்

இட்டதோர் தாமரைப்பூஇதழ் விரித்திருத்தல் போலேவட்டமாய் புறாக்கள் கூடிஇரையுண்ணும்; அவற்றின் வாழ்வில்வெட்டில்லை; குத்துமில்லை;வேறுவேறு இருந்து அருந்தும்கட்டில்லை; கீழ்மேல் என்னும்கண்மூடி வழக்கம் இல்லை!

மேலும் படிக்க