10ம் வகுப்புத் தேர்ச்சி போதும்: அஞ்சல் துறையில் நேரடி முகவர்கள் வேலைவாய்ப்பு


அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீட்டு விற்பனை முகவர்கள் தேர்வுக்கு குறைந்தது பத்தாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.


Source link

Related posts

Leave a Comment