வெளியானது UGC -NET தேர்வு முடிவுகள்… செக் செய்வது எப்படி?


ugcnet.nta.nic.in மற்றும் www.nta.ac.in ஆகிய இணையதளங்களில் தேர்வு முடிவுகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.


Source link

Related posts

Leave a Comment