தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக்கழகத்தில் வேலை…. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க


இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தை இருப்பிடமாக கொண்ட, மேற்காணும் தகுதியுடைய விண்ணப்பதாரர்கள் உரிய சான்றுகளுடன் இதற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.


Source link

Related posts

Leave a Comment