பிஎம் கிசான் திட்டம்.. விவசாயிகளுக்கான 14-வது தவணை தொகை எப்போது வரும்? வெளியான தகவல்..


PM Kisan : பிரதம மந்திரி கிஷான் திட்டத்தின் 14வது தவணைப் பணம் விரைவில் விவசாயிகளுக்கு அளிக்கப்படவுள்ளது.


Source link

Related posts

Leave a Comment