வாடகை வீட்டில் இருப்பவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த 6 விஷயத்தை தெரிஞ்சிக்கணும்… இல்லைனா பிரச்சனை தான்!

அத்தியாவசிய சேவைகள் : வழக்கமான நீர் வழங்கல், மின்சாரம், பார்க்கிங், சுகாதார சேவைகள் போன்ற அத்தியாவசிய சேவைகள் உங்கள் அடிப்படை உரிமைகள். இந்த அடிப்படை வசதிகளை நீங்கள் பெறுவதை உறுதி செய்வது உரிமையாளரின் பொறுப்பு. அடிப்படைத் தேவை உரிமையாளரால் தடுக்கப்பட்டால், உள்ளாட்சி நிர்வாகம் தலையிட்டு விசாரணையைத் தொடங்கலாம். மேலும், அதிகாரம் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கு அபராதம் மற்றும் இழப்பீடு வாங்க முடியும்.


Source link

Related posts

Leave a Comment