ரயிலில் சென்றிருப்பீர்கள்.. ஆனால் அதன் விலை என்னவென்று தெரியுமா? கேட்டால் வாயடைத்துப் போவீர்கள்


நாம் அனைவரும் ஒரு முறையாவது ரயிலில் பயணித்திருப்போம். ஆனால், ஒரு ரயிலின் விலை என்னவென்று தெரியுமா. கேட்டால் வாயடைத்து போவீர்கள்.


Source link

Related posts

Leave a Comment