மனையடி சாஸ்திரம்

மனையடி சாஸ்திரம்

நாம் வீடு கட்ட பயன்படுத்தி வரும் மனையடி சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படும் அறையின் நீள, அகலங்கள் குறித்து வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் நிலவி வருகின்றது. நாம் கட்டும் வீட்டின் அறையின் நீளம் மற்றும் அகலத்தினால் எந்த வித பாதிப்பும் ஏற்படாது என்று சிலரும், அறையின் நீளம் மற்றும் அகலத்தினால் பாதிப்பு ஏற்படும் என்று சிலரும் இது குறித்து கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

இதற்கு அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கமானது: 10 X 10 என்ற சதுர அமைப்பில் உள்ள அறையில் இருக்கக் கூடிய ஐம்பூதங்களில் (five eliments) விகிதாச்சாரம் (%) 17X10 என்ற அளவில் உள்ள நீண்ட சதுர அமைப்பிலான அறையிலும் அவ்வாறே இருக்கும்.

ஆனால் 10 X 10 என்ற அளவுடைய அறையில் இருக்கும் ஐம்பூதங்களின் (கொள்ளளவு ) அளவும் 17 X 17 என்ற நீண்ட தூர சதுர அமைப்பிலான அறையில் இருக்கும் கொள்ளளவும் நிச்சயம் வேறுபட்டு தான் இருக்கும். எனவே இந்த மனை அடி கணக்குகள் ( நம் முன்னோர்கள் தங்களது வாழ்வில் அனுபவ பூர்வமாக கண்டு எழுதி வைத்தது ) நாம் உபயோகித்துக் கொள்வது தவறு அல்ல என்று பலரால் அறிவுறுத்தபடுகிறது.

ஆனால் நீங்கள் கட்டும் வீட்டிற்கான நீளம் மற்றும் அகல அடிக்கணக்கு எவ்விதம் எடுக்க வேண்டும் மற்றும் அதன் பலன்கள் என்னவென்று என்பதை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

அகலம், நீளம்பலன்
6 அடிவீட்டில் நன்மை உண்டாகும்.
7 அடிதரித்திரம் பீடிக்கும்.
8 அடிஎண்ணியவை ஈடேறும், பகை நீங்கும், தொட்டது துலங்கும்.
9 அடிஆயுள் குறையும், சலிப்புகள் உண்டாகும்.
10 அடிகால்நடை செல்வம் பெருகும். வேளாண்மை செழிக்கும்.
11 அடிபிள்ளைப்பேறு உண்டாகும்.
12 அடிசேர்த்த செல்வங்கள் அழியும் நிலை.
13 அடிபகை அதிகரிக்கும், பொருள் இழப்பு ஏற்படும்.
14 அடிநஷ்டம் ஏற்படும், சபலம் உண்டாகும்.
15 அடிசெல்வம் சேராது, பாவம் சேரும்.
16 அடிசெல்வம் சேரும். பகை நீங்கும்.
17 அடிஅரசனை போல வாழ்வு கிடைக்கும்.
18 அடிஅனைத்தும் அழியும், பெண்களுக்கு நோய் ஏற்படும்.
19 அடிஉயிர் சேதம் ஏற்படும்.
20 அடிதொழில், வியாபாரம் சிறக்கும், இன்பம் கூடும்.
21 அடிவளர்ச்சி ஏற்படும், பால் சம்மந்தமான அனைத்தும் சிறக்கும்.
22 அடிபகைவர்கள் அஞ்சும் நிலை உண்டாகும்.
23 அடிநோய் மற்றும் கலக்கம் ஏற்படும்.
24 அடிஆயுள் குறையும்.
25 அடிமனைவி இறக்கும் நிலை உண்டாகும்.
26 அடிசெல்வம் சேரும் ஆனால் அமைதி இருக்காது.
27 அடிபுகழ் பெருகும், பாழான பயிர்கள் விளையும்.
28 அடிதெய்வ பலன் பெருகும். நிறைவான வாழ்வு ஏற்படும்.
29 அடிசெல்வம் சேரும், பால் பாக்கியம் உண்டாகும்.
30 அடிவீட்டில் இலட்சுமி கடாட்சம் வீசும்.
31 அடிஇறையருள் உண்டாகும்.
32 அடிஏற்றத்தாழ்வு ஏற்படும். ஆனால் கடவுள் அருள் நிச்சயம் உண்டு.
33 அடிகுடி உயரும்.
34 அடிவீட்டை விட்டு ஓடும் நிலை உண்டாகும்.
35 அடிலட்சுமி கடாட்சம் உண்டாகும்.
36 அடிஅதிகப்படியான புகழ், உயர்வான நிலை உண்டாகும்.
37 அடிஇன்பம், லாபம் இரண்டும் உண்டு.
38 அடிதீய சக்திகள் குடிகொள்ளும்.
39 அடிசுகம், இன்பம் இரண்டும் உண்டு.
40 அடிவெறுப்பு, சோர்வு உண்டாகும்.
41 அடிசெல்வம், இன்பம் இரண்டும் உண்டு.
42 அடிமகாலட்சுமி குடியிருப்பாள்.
43 அடிசிறப்பற்ற நிலை உண்டாகும்.
44 அடிகண் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்படும்.
45 அடிசகல பாக்கியம் உண்டாகும்.
46 அடிகுடி பெயரும் நிலை ஏற்படும்.
47 அடிவறுமை பீடிக்கும்.
48 அடிநெருப்பு சம்மந்தமான பாதிப்புகள் ஏற்படும்.
49 அடிமூதேவி வாசம் செய்வாள்.
50 அடிபால் பாக்கியம் உண்டாகும்.
51 அடிவழக்கு ஏற்ப்படும்.
52 அடிதானியம் அதிகரிக்கும்.
53 அடிவிரயம் உண்டாகும்.
54 அடிலாபம் பெருகும்.
55 அடிஉறவினர்களிடையே மனஸ்தாபம் ஏற்படும்.
56 அடிபிள்ளைகளால் நன்மை உண்டாகும்.
57 அடிகுழந்தை இன்மை ஏற்ப்படும்.
58 அடிவிரோதம் அதிகரிக்கும்.
59 அடிநன்மை தீமை அதிகம் இல்லாத மத்திம நிலை.
60 அடிபொருள் சேர்க்கை உண்டாகும்.
61 அடிபகை அதிகரிக்கும்.
62 அடிவறுமை பீடிக்கும்.
63 அடிகுடி பெயரும் நிலை ஏற்படும்.
64 அடிசகல சம்பத்தும் உண்டாகும்.
65 அடிபெண்களால் இல்லறவாழ்வில் இனிமை இருக்காது.
66 அடிபுத்திர பாக்கியம் ஏற்படும்.
67 அடிவீட்டில் ஏதாவது ஒரு பயம் நிலைத்திருக்கும்.
68 அடிலாபம் பெருகும்.
69 அடிநெருப்பினால் சேதம் உண்டாகும்.
70 அடிபிறருக்கு நன்மை செய்யும் நிலை உண்டாகும்.
71 அடியோகம் உண்டாகும்.
72 அடிபாக்கியம் உண்டாகும். ஆடம்பர வாழ்வு கிடைக்கும்.
73 அடிகுதிரை கட்டி வாழ்வான்.
74 அடிஅதிகப்படியான அபிவிருத்தி ஏற்படும்.
75 அடிவீட்டில் சுகம் உண்டாகும்.
76 அடிஉதவி கிடைக்காது, பயமே வாழ்க்கை ஆகும்.
77 அடிதேவையான அனைத்தும் கிடைக்கும். செல்வம் பெருகும்.
78 அடிவாரிசுகளுக்கு தீமை உண்டாகும்.
79 அடிகால்நடைகள் பெருகும்.
80 அடிலட்சுமி கடாச்சம் வீசும்.
81 அடிஆபத்து உண்டாகும்.
82 அடிஇயற்கையால் சேதம் உண்டாகும்.
83 அடிமரண பயம் உண்டாகும்.
84 அடிவருவாய் பெருகி செளக்கியம் உண்டாகும்.
85 அடிசீமானாக வாழ்வர்.
86 அடிதொல்லை, துயரங்கள் அதிகரிக்கும்.
87 அடிபெருமை தரக்கூடிய பிரயாணம் ஏற்படும்.
88 அடிசெளக்கியம் உண்டாகும்.
89 அடிஅடுத்தடுத்து வீடு கட்டும் நிலை உண்டாகும்.
90 அடியோகம் ஏற்படும்.
91 அடிவிஸ்வாசமான மனிதர்களின் சேர்க்கை ஏற்படும்.
92 அடிஐஸ்வரியம் பெருகும்.
93 அடிபல ஊர்களுக்கு அல்லது பல தேசங்களுக்கு செல்லும் நிலை ஏற்படும்.
94 அடிநிம்மதி குறையும், அன்னிய தேசத்தில் வசிக்கும் நிலை இருக்கும்.
95 அடிதனம் பெருகும்.
96 அடிஅனைத்தும் அழியும் நிலை உண்டாகும்.
97 அடிநீர் சம்மந்தமான வியாபாரம் நிலைக்கும்.
98 அடிவெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்பு உண்டாகும்.
99 அடிசிறப்பான ஒரு நிலையும், தலைமைத்துவமும் இருக்கும் .
100 அடிஎல்லா நலன்களும் கிடைக்கும்.

Related posts