வயிற்று உப்புசத்தை நொடியில் மறைய வைக்கும் தேநீர்..!


உணவு சாப்பிட்ட உடனே வயிறு வீங்கியது போல தெரிகிறதா? இதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் காரணம் எதுவாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து நிவாரணம் பெற இந்த ஒரு பானம் போதுமானது.


Source link

Related posts

Leave a Comment