முட்டைக்கு இணையான புரோட்டீன் இந்த காய்கறிகளிலும் இருக்கிறது தெரியுமா..?


நம் உடலின் அனைத்து உயிரணுக்களுக்கும் புரதம் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். இது திசுக்களை கட்டமைக்க மற்றும் சரிசெய்ய பயன்படுகிறது. அதே போல், இது என்சைம்கள் மற்றும் ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்யவும் பயன்படுகிறது.


Source link

Related posts

Leave a Comment