மாம்பழங்களை அதிகம் சாப்பிட்டால் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் ஏற்படுமா..? ஒரு நாளைக்கு எத்தனை சாப்பிடலாம்..?


சுவைமிகுந்தமாம்பழங்களில் இயற்கை சர்க்கரைகள் மற்றும் கலோரிகள் அதிகம் இருக்கின்றன. எனவே இந்த பழங்களை அதிகம் எடுத்து கொள்வது எடை குறைப்பு முயற்சிக்கு தடையாக இருக்கும்.


Source link

Related posts

Leave a Comment