சியா விதைகளை அதிகமாக உட்கொண்டால் பக்கவிளைவுகள் ஏற்படுமா?


பலரும் கோடை காலத்தில் எடுத்துக் கொள்கின்ற ஜூஸ், ஸ்மூத்தி போன்றவற்றில் தவறாமல் சியா விதைகளை சேர்த்துக் கொள்கின்றனர். எனினும், மற்ற உணவுகளைப் போலவே சியா விதைகளிலும் பக்கவிளைவுகள் உண்டு.


Source link

Related posts

Leave a Comment