சிக்கனை சமைக்கும் முன் இப்படி கழுவாதீங்க… உயிருக்கே ஆபத்தாகலாம்..!


சமைக்கும் முன் சிக்கனை கழுவக் கூடாது என உலகெங்கிலும் உள்ள உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் கூறுகிறார்கள். அவ்வாறு சமைப்பது உயிருக்கே ஆபத்தாக மாறும் என்றும் எச்சரிக்கின்றனர்.


Source link

Related posts

Leave a Comment