இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங்கில் இத்தனை வகைகள் இருக்கு… எது உடனே எடையை குறைக்கும்..?


இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங்கை பல்வேறு விதமாக செய்யலாம். ஒவ்வொரு நாளையும் அல்லது ஒவ்வொரு வாரத்தையும் பிரிவுகளாக வகுத்து, உண்ணுதல் மற்றும் விரதத்தை பின்பற்றலாம்.


Source link

Related posts

Leave a Comment