யாரும் அறிந்திராத உணவுக்குழாய் புற்றுநோய் அறிகுறிகள்.. எச்சரிக்கையாக இருப்பது அவசியம்..!


நம் தொண்டையை வயிற்றோடு இணைக்கும் குழாய் தான் உணவுக்குழாய். இந்த குழாயில் ஏற்படும் கேன்சர் உணவுக்குழாய் புற்றுநோய் ஆகும்.


Source link

Related posts

Leave a Comment