சிவந்த கண்களை உடனே சரி செய்யும் வீட்டு வைத்தியங்கள்..!


ரத்தம் தோய்ந்தது போன்ற சிவப்பு நிற கண்களின் தோற்றம் பயமுறுத்துவதோடு அதை எதிர்கொள்பவருக்கு பெரும்பாலும் ஒரு கடுமையான அல்லது எரிச்சல் உணர்வை ஏற்படுத்த கூடும்.


Source link

Related posts

Leave a Comment