சரியாக பல் தேய்க்கவில்லை எனில் ’நிமோனியா’ அபாயம்… பற்களை பாதுகாக்கும் வழிகள்..!


வாயைப் பாதுகாக்கும் வழக்கமான பல் பரிசோதனைகள் மூலம் தீங்கு விளைவிக்கும் பாக்டீரியா மற்றும் பிளேக்கின் எண்ணிக்கையை கணிசமாகக் குறைக்க முடியும்.


Source link

Related posts

Leave a Comment