கொரோனாவிற்கு பிறகு மாரடைப்பு ஆபத்து அதிகரிப்பு -தவிர்ப்பது எப்படி?


கொரோனாவிற்கு பிறகு மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான ஆபத்து அதிகரித்துள்ளது. அதற்கான அறிகுறிகள் என்ன மற்றும் அதனைத் தவிர்ப்பது எப்படி என்பதை பற்றி மருத்துவர்கள் ஆலோசனை அளித்துள்ளனர்.


Source link

Related posts

Leave a Comment