காப்பர் பாட்டிலை இப்படி யூஸ் பண்ணா உயிருக்கே ஆபத்தாகலாம்..!


அதிகப்படியான காப்பரை உட்கொள்வது உடலில் நச்சுத்தன்மைக்கு வழிவகுக்கும். இதன் காரணமாக உடல் உறுப்புகள் சேதமடையலாம்.


Source link

Related posts

Leave a Comment