காசு பணம் செலவழிக்க வேண்டாம்… இதை மட்டும் பண்ணுங்க… என்றுமே நீங்க இளமைதான்..!


இளமையாக இருப்பவர்கள் அவர்களின் இளமையை கட்டிக் காக்க என்னென்ன ரகசியங்களை பின்பற்றினார்கள் என்பதை தெரிந்து கொண்டு நாமும் அதனை பின்பற்றினாலே போதுமானது.


Source link

Related posts

Leave a Comment