உங்களுக்கு கால் ஆட்டும் பழக்கம் இருக்கா.. அப்போ முதல்ல இதைப் பண்ணுங்க!

நண்பர்களுடன் பேசும் போது, ​​புத்தகம் படிக்கும் போது, ​​மொபைல் பயன்படுத்தும் போது… சிலர் கால்களை அசைத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். பெரியவர்கள் நீங்கள் கால்களை ஆட்டுவதைப் பார்த்தால், இதைச் செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் அதைத் தவிர்ப்பது சிரமமாக இருக்கும்.


Source link

Related posts

Leave a Comment