உங்களுக்கு கால்சியம் குறைபாடு இருக்குமோனு சந்தேகமா இருக்கா..? இந்த அறிகுறிகளை கவனியுங்க..!


calcium deficiency | வயது காரணம் மற்றும் மரபணு ரீதியாகவும் நமக்கு கால்சியம் பற்றாக்குறை ஏற்படும்.


Source link

Related posts

Leave a Comment